GAVIOTA Y SALVADOR (a) CONDE LAVATIVA

La barca duim estivada de contrabando i civada. Si trobam l’escampavia, dar-li en popa i a fer via. Promet tres parts de Rosari si no topam cap corsari ni vaixell, ni guardacostes, ni casta de semblants hostes. Perillós és si en veim un no guanyar res. Del poema El...